Carlo van der Put

CP Music Productions

PIANIST ARRANGER ORCHESTRATOR ENGRAVER
Carlo van der Put is als docent verbonden aan Codarts
Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam.
Bij de afdeling Muziektheater geeft hij lessen muziektheorie
en begeleidt hij muziek-theatrale projecten.
Bij de afdeling Klassiek Muziek geeft hij Practical Harmony
aan studenten Klassiek Piano.

Hij is ook verbonden aan conservatorium InHolland te Haarlem.
Daar geeft hij lessen Transcriptions en Theorie-Arrangeren
aan Pop studenten en studenten E-Music.

Dorico Pro - the future of SCORING


Daarnaast werkt hij als freelance pianist en arrangeur.
Hij is specialist op het gebied van transcriptie en
muzieknotatiesoftware Dorico Pro en SIBELIUS Ultimate